Behind the scenes by Facebook, Instagram & Curious

Dutch below – For English click here

Londen en regen? Ik snap nog steeds niet zo goed wat iedereen bedoelt hoor, het was zo een 17 graden met volle zon toen wij er waren. Geluk zeker? Naast dat goede weer konden wij tijdens onze trip ook nog eens het Facebook & Instagram kantoor bezoeken. Kan het nog beter? Ja, het kan! Als bonus mochten wij ook het reclamebureau Curious een bezoekje brengen. Goh, wat kan het leven toch meezitten.

Facebook & Instagram kantoor

IMG_9860

 

De candystore van communicatiebureau’s? Ja zo kan je het omschrijven. Letterlijk én figuurlijk dan, want er was werkelijk een candystore in het bureau. Ja zeg het maar, oh my god. Een overweldigend kantoor vol met leuke gadgets, aangename werkplaatsen én massagestoelen. Overal eten, relaxruimtes en alle nationaliteiten tezamen? Ja, dit is er ook. Belachelijk indrukwekkend, eigenlijk. Net zoals het uitzicht.

Ben je iemand die van sociale media, eten en hard werken houdt? Dan is dit jou place to be! Maar vergeet niet dat je in een bedrijf terechtkomt waar je extra hard moet werken om opgemerkt te worden. Niet geschikt dus voor mensen die maar al te graag in de spotlights staan. 

 

Curious 

Curious Logo

Een ervaring om nooit te vergeten. Dat was ons uurtje in het communicatiebureau Curious. Ik meen het. Wat een verwelkoming, wat een presentatie en wat een aangename mensen. Niet wetende wat te verwachten kwamen we het kantoor binnen en daar lag al een goodiebag op ons te wachten én een presentatie van het bedrijf. Veel meer dan wij hadden gehoopt! Er werd gelachen, gepraat en geluisterd. Dit langs beide kanten. Een klein bureau met 17 medewerkers dat mijn aandacht én hart heeft gestolen.

Een bureau dat mij heeft laten beseffen dat ik werkelijk echt de juiste studierichting heb gekozen. Wat meer kan je dan nog verwachten? Ik weet het echt niet. Het was echt top en stiekem ben ik ook trots dat wij dit geregeld hebben gekregen.

Oh ja, naast het toilet was er een who tall are you spiegel terug te vinden. En trots om te zeggen ben ik even groot als topmodel Kate Moss. Wie had dat gedacht?

C9A5290IMG_9823 IMG_9827

_________________________________________________________________________________________________

Behind the scenes by Instagram, Facebook & Curious

London and rain? I still don’t get what everyone means, it was 17 degrees with full sun when we were there. Luck sure? Beside the good weather we had the opportunity to visit the Facebook & Instagram office. Does it get any better? Yes, it can! As a bonus we also could bring the advertising agency Curious a visit. Gee, life can be so good.

 

Facebook & Instagram office

IMG_9860

 

The candy store of communication agencies? Yes that’s how you can describe it. Literally and figuratively, because there was really a candy story in the office. Yes say it, oh my god. An overwhelming office full of fun gadgets, pleasant working places and massage chairs. Everywhere food, relaxationareas and all natrionalities together? Yes, this is there too. Ridiculously impressive, actually. Just as the view.

Are you someone who loves social media, food and hard work? Then this is your place to be! But remember that you end up in a company where you have to work extra hard to get noticed. Not the right place for people who love to be in the spotlight.

 

 

Curious 

Curious Logo

An experience to remember. That was our one hour visit in the communication agency Curious. I mean it. What a welcome, what a presentation and what pleasant people. Not knowing what to expect we came inside the office and saw that there was already a goodiebag waiting for us and a presentation of the company. Much more that we had hoped! There was laughing, talking and listening. This along both sides. A small agency with 17 employees that has stolen my attention and heart.

An agency that made me realise that I really have chosen the right study course. What more can you expect? I really don’t know. It was a really great experience and secretly, I’m also proud that we were able to make this meeting happen.

 

Oh yes, next to the toilet there was a who tall are you mirror. And proud to say, I’m as tall as top model Kate Moss. Who would have thought?

C9A5290IMG_9823 IMG_9827

 

Advertisements

One thought on “Behind the scenes by Facebook, Instagram & Curious

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s